กีฬาส่งเสริมต่อมิตรภาพอย่างไร

sbobeth05177

กีฬา

มิตรภาพเป็นสิ่งสวยงามที่อยู่คู่กับโลกของเรามาช้านาน แม้ปัจจุบันในบางมุมของโลกจะเต็มไปด้วยปัญหาความขัดแย้ง แต่มิตรภาพบนโลกยังสามารถสร้างขึ้นได้ด้วยการมองหากิจกรรมที่จะสามารถส่งเสริมความสามัคคีของคนในชาติเองและประเทศต่างๆทั่วโลก ซึ่งกีฬาเองก็คือตัวช่วยหลักของการสร้างเสริมมิตรภาพดังกล่าว

แม้กีฬาจะถูกจัดขึ้นเพื่อเป็นการแข่งขันหาผู้ชนะ ผู้แพ้ และเกิดการแบ่งฝ่ายเป็นสองฝั่งขึ้นไปอย่างชัดเจน แต่กีฬากลับทำให้คนเรามีความสามัคคีได้อย่างไม่น่าเชื่อ เชื่อหรือไม่ว่าการแข่งขันกีฬาประเภททีมนั้นจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นและความสนุกให้กับผู้ชมหรือกองเชียร์ได้เป็นอย่างมาก ซึ่งนี่คือเหตุผลของกานสร้างเสริมมิตรภาพที่ดีและง่ายอย่างดีเยี่ยม นอกจากนั้นกีฬาสามารถใช้เป็นเครื่องมือของการสร้างความสัมพันธ์สำหรับบุคคลภายในองค์กรนั้นๆ สร้างความสัมพันธ์ระดับชาติ ระดับประเทศ หรือในระดับโลกเลยทีเดียว โดยผู้เข้าแข่งขันกลับไม่ได้เห็นแก่การแบ่งพรรคแบ่งพวกเฉกเล่นกับการทำสงครามหรือเกิดการทะเลาะน้อยครั้งมาก นั้นยิ่งทำให้แน่ใจว่ากีฬาสามารถใช้สร้างมิตรภาพที่ดีงามได้อย่างไม่น่าเชื่อ

กีฬา แม้จะเต็มไปด้วยรูปแบบ กติกา กฏต่างๆอย่างเข้มงวด ซ้ำยังเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นเพื่อหาความเป็นเลิทางด้านกีฬา แต่นั้นก็ไม่ได้ทำให้เรารู้สึกว่ากีฬาเป็นภัยต่อโลกหรือคนในสังคมเลย กลับทำให้เราสนุกสนานได้พบเพื่อใหม่ๆที่ดี มีความรับผิดชอบ มีความเอื้อเฟื้อ มีน้ำใจนักกีฬา และยังไม่มีพรหมแดนของเขตโลกใดๆมีเพียงใจที่รักในสิ่งเดียวกันและนั่นคือกีฬา

การแข่งขันวิ่งสุนัขคือกีฬาหรือทรมานสัตว์

หลายครั้งที่เราจะเห็นการแข่งขันกีฬาของสัตว์ชนิดต่างๆ ไม่ว่าเป็นม้า หมู สุนัข หรือควาย ซึ่งบางอย่างถือว่าเป็นการแข่งขันที่มีระยะเวลามาแล้วอย่างยาวนาน ดังที่เราจะเห็นจากภาพยนต์ต่างประเทศ สารคดี ประเพณีของแต่ละประเทศ และตามรายการต่างๆที่ได้เปิดโลกเพื่อให้ความรู้และเห็นถึงการนำสัตว์มาทำการแข่งขัน แต่ก็ยังมีผู้คนบางพวกไม่ยอมรับและต่อต้านกระทำดังกล่าวเพราะเห็นว่าเป็นทรมานสัตว์ชนิดนั้นเป็นอย่างยิ่ง

การแข่งขันกีฬาโดยใช้สุนัขนั้นเริ่มตั้งแต่ในยุคโบราณ ในสมัยที่พระราชาหรือผู้ปกครองต้องการหาสิ่งเพื่อมาตอบสนองความสนุกโดยที่นอกเหนือจากการนำมนุษย์มาแข่งขัน ต่อสู้ ในด้านพละกำลังจึงได้นำสัตว์มาเป็นตัวแทนของผู้เข้าแข่งขันแทน ซึ่งการใช้สัตว์มาเป็นส่วนหนึ่งของเกมส์กีฬานั้นผู้ชมบางท่านจะคิดว่าการนำสัตว์เหล่านั้นมาคือการทรมานชีวิตอย่างหนึ่งจึงเลือกที่จะไม่ให้การสนับสนุน แต่ยังคงมีการแข่งขันกีฬาของสัตว์บางชนิดที่เราจะเห็นกันอย่างเป็นที่ถูกต้องนั้นคือกีฬาขี้ม้า โดยม้าเหล่านั้นจะต้องได้รับการฝึกฝนอย่างดีแต่ในบางประเทศยังมีการแข่งขันกีฬาสัตว์เพื่อใช้เป็นการพนันอย่างการแข่งวิ่งสุนัข โดยสุนัขที่นำมาแข่งขันนั้นคือสุนัขพันธ์ โดมอนแมน โดยจะมีรูปร่างปราดเปรียว ตัวใหญ่และว่องไว จึงถูกเลือกมาใช้ฝึกและนำไปแข่งขันในสนามแข่งนั้นเอง

กีฬาที่ได้นำสัตว์มาฝึกนั้นไม่ใช่การทมานสัตว์ย่างแน่นอนเพราะได้มีการควบคุม เลี้ยงดู ลูแลสัตว์เหล่านั้นเป็นอย่างดี ทั้งในเรื่องสุขภาพการของสัตว์เองหรือสุขภาพจิตใจก็ตามเพือให้สัตว์เหล่านั้นสามารถดึกศักยภาพสูงสุดมาใช้ในการแข่งขันได้