การขว้างจักรกีฬาที่น่าสนใจแต่ไม่ค่อยมีคนนิยม

Spurs

SBOBET

การขว้างจักรถูกจัดว่าเป็นกรีฑาประเภทลานชนิดหนึ่ง ซึ่งมีการใช้อุปกรณ์อย่างจักรเป็นอุปกรณ์เดียวที่ผู้เล่นใช้ในการขว้างจักร ซึ่งจักรที่ใช้ในการแข่งขันขว้างจักรนั้น ตัวจักรอาจจะมีลักษณะของตันหรือกลวงก็ได้ และอาจจะทำด้วยไม้หรือวัสดุอื่นที่เหมาะสมก็ได้เช่นกัน

ขอบนอกของตัวจักรจะมีลักษณะกลมและหุ้มด้วยโลหะ SBOBET ความหนาเฉพาะส่วนขอบของจักรจะมีขนาด  12 มิลลิเมตร และขอบของจักรจะต้องมีความกว้างห่างออกจากตัววัสดุภายใน 6 มิลลิเมตร ส่วนตรงกลางของจักรจะมีดุมเป็นแผ่นโลหะลักษณะกลมผิวเรียบเสมอกันทั้งสองด้าน รัศมีของดุมโลหะจะวัดจากศูนย์กลางไปยังขอบ ดุมจะต้องมีความยาว 25-28.5 มิลลิเมตร

แต่ละด้านของจักรอาจจะมีแผ่นโลหะประกบอยู่ด้วยก็ได้ sbobeth.com แต่เมื่อวัดขนาดและชั่งน้ำหนักรวมแล้วจะต้องเป็นไปตามที่ระบุไว้คือประมาณ 2 กิโลกรัมในผู้ชายและ 1 กิโลกรัมในผู้หญิง นอกจากนี้แต่ละด้านของจักรจะต้อง ไม่มีรอยบุบ แหว่ง ยื่นหรือหักมุม SBOBET รวมไปถึงลักษณะของจักรที่จะต้องเรียวเล็กลงจากศูนย์กลางไปยังขอบโค้งของจักร และตัวจักรรวมทั้งผิวของขอบจะต้องเรียบไม่ขรุขระ

ในการการวัดระยะทางการขว้างจักรนั้นจะวัดจากรอยของจักรที่สัมผัสพื้นครั้งแรกถึงขอบด้านในของเส้นโค้งนั่นเอง

การขว้างจักรถูกจัดว่าเป็นกรีฑาประเภทลานชนิดหนึ่ง ซึ่งการขว้างจักรนั้นเริ่มมาตั้งแต่สมัยกรีกโบราณ sbobeth.com จุดประสงค์หลักในตอนนั้นก็คือการแสดงออกถึงความแม่นยำและความแข็งแรงของร่างกาย ซึ่งทำให้การขว้างจักรเป็นหนึ่งในกรีฑาซึ่งตอนนั้นเป็นกีฬามีความเก่าแก่ที่สุดชนิดหนึ่ง ที่มีการแข่งขันกันในโอลิมปิกเกมส์เหมือนกับกรีฑาชนิดอื่นๆ เช่น การขว้างหอก เป็นต้น และการขว้างจักรยังเป็นกรีฑาที่มีความเปลี่ยนแปลงไปน้อยที่สุดชนิดหนึ่งในโลกอีกด้วย

การขว้างจักรจะถูกบรรจุเข้ามาในโอลิมปิกเกมส์เมื่อ 776 ปีก่อนคริสตกาล SBOBET ซึ่งในตอนนั้นการขว้างจักรยังคงถูกจัดอยู่ในกลุ่มของปัญจกีฬา ซึ่งประกอบไปด้วยกีฬา 5 ชนิดได้แก่ การกระโดด การขว้างจักร การพุ่งแหลน การวิ่ง และมวยปล้ำนั่นเอง ในสมัยนั้นจักรที่ใช้ในการแข่งขันการขว้างจักรจะมีลักษณะคล้ายจานบินเหมือนตอนนี้เพียงแต่ในสมัยนั้นจักรจะทำจากวัสดุหลายๆประเภท ไม่ว่าจะเป็นตะกั่ว ทองแดง เหล็กหรือหิน

จักรที่ใช้ในการแข่งขันในตอนนั้นจะมีลักษณะที่แตกต่างกันเนื่องจากยังไม่มีข้อกำหนดที่ชัดเจนเท่าในปัจจุบัน SBOBET และน้ำหนักของจักรที่ใช้จะขึ้นกับวัยของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งจักรที่ใช้จะมีน้ำหนักประมาณ  2.0 -5.9 กิโลกรัมและจะมีขนาดประมาณ 20.9 – 33.6 เซนติเมตรนั่นเอง