การพุ่งแหลนในกีฬา “กรีฑา” น่าสนใจอย่างไร

703548

การพุ่งแหลน เป็นกรีฑาที่มีการรวมระหว่างการขว้างวัสดุและการวิ่งอยู่ด้วยกัน ซึ่งข้อกำหนด กฎกติกาต่างๆที่เกี่ยวข้องในระหว่างที่ผู้เล่นหรือผู้เข้าแข่งขันทำการพุ่งแหลนออกไป มีดังนี้

• ผู้เล่นหรือผู้เข้าทำการแข่งขันจะต้องทำการพุ่งแหลนต้องพุ่งออกไปจากในทางวิ่งเท่านั้น

• ผู้เล่นหรือผู้เข้าแข่งขันจะถูกตัดสินว่าเป็นการฟาล์ว 1 ครั้ง ถ้าผู้แข่งขันได้ทำการประลองด้วยการพุ่งแหลนออกไปด้วยลักษณะที่ไม่ถูกต้อง หรือในการพุ่งแหลนนั้น ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายผู้เล่นหรือผู้เข้าแข่งขัน ได้สัมผัสกับเส้นเขตห้ามล้ำหรือพื้นที่ด้านนอกเขตพุ่งการพุ่งแหลน

• การประลองที่จะถูกวัดระยะทางในการพุ่งแหลนนั้น หัวแหลนที่ผู้เล่นหรือผู้เข้าแข่งขันที่พุ่งออกไปนั้นจะต้องตกลงอย่างสมบูรณ์ภายในขอบด้านในของเส้นรัศมีของเขตพุ่งเท่านั้น

• ผู้เล่นหรือผู้เข้าแข่งขันจะออกนอกทางวิ่งไม่ได้ จนกว่าอุปกรณ์กีฬาของผู้เล่นหรือผู้เข้าแข่งขันจะตกถึงพื้นแล้ว ในการพุ่งแหลน

• เมื่อผู้เข้าแข่งขันออกจากทางวิ่ง โดยสัมผัสแรกที่เส้นขนานหรือพื้นนอกทางวิ่งอย่างสมบูรณ์ SBOBET ผู้เล่นหรือผู้เข้าแข่งขันจะต้องอยู่ด้านหลังเส้นโค้งสีขาวและด้านหลังเส้นที่ลากต่อไปจากปลายของเส้นโค้งเท่านั้น ไม่สามารถกลับเข้าไปได้อีกจนกว่าจะถึงตาอีกครั้ง