ดาบเอเป

now browsing by tag

 
 

ต้นกำเนิดของดาบเอเป

ดาบเอเป SBO

ดาบเอเป 

เอเป (Epee) เป็นคำในภาษาฝรั่งเศส ซึ่งหมายความถึงดาบโดยนัยว่าเป็นดาบที่ใช้สำหรับแทงอย่างเดียว ภาษาไทยเรียก ดาบชนิดนี้ในกีฬาฟันดาบว่า ดาบเอเป ภาษาอังกฤษอาจเรียกว่า Sword ก็ได้

Read the rest of this page »